Oracle Linux Security Advisory ELSA-2022-9425

http://linux.oracle.com/errata/ELSA-2022-9425.html

The following updated rpms for Oracle Linux 8 have been uploaded to the Unbreakable Linux Network:

aarch64:
kernel-uek-5.4.17-2136.307.3.4.el8uek.aarch64.rpm
kernel-uek-debug-5.4.17-2136.307.3.4.el8uek.aarch64.rpm
kernel-uek-debug-devel-5.4.17-2136.307.3.4.el8uek.aarch64.rpm
kernel-uek-devel-5.4.17-2136.307.3.4.el8uek.aarch64.rpm
kernel-uek-doc-5.4.17-2136.307.3.4.el8uek.noarch.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/ol8/SRPMS-updates/kernel-uek-5.4.17-2136.307.3.4.el8uek.src.rpm

Related CVEs:

CVE-2022-1786
CVE-2022-21499
Description of changes:

[5.4.17-2136.307.3.4.el8uek]
- io_uring: always use original task when preparing req identity (Jens Axboe)  [Orabug: 34186552]  {CVE-2022-1786}

[5.4.17-2136.307.3.3.el8uek]
- debug: Lock down kgdb (Stephen Brennan)  [Orabug: 34152699]  {CVE-2022-21499}


_______________________________________________
El-errata mailing list
El-errata@oss.oracle.com
https://oss.oracle.com/mailman/listinfo/el-errata

Oracle8: ELSA-2022-9425: kernel Important Security Update

The following updated rpms for Oracle Linux 8 have been uploaded to the Unbreakable Linux Network:

Summary

[5.4.17-2136.307.3.4.el8uek] - io_uring: always use original task when preparing req identity (Jens Axboe) [Orabug: 34186552] {CVE-2022-1786} [5.4.17-2136.307.3.3.el8uek] - debug: Lock down kgdb (Stephen Brennan) [Orabug: 34152699] {CVE-2022-21499}

SRPMs

http://oss.oracle.com/ol8/SRPMS-updates/kernel-uek-5.4.17-2136.307.3.4.el8uek.src.rpm

x86_64

aarch64

kernel-uek-5.4.17-2136.307.3.4.el8uek.aarch64.rpm kernel-uek-debug-5.4.17-2136.307.3.4.el8uek.aarch64.rpm kernel-uek-debug-devel-5.4.17-2136.307.3.4.el8uek.aarch64.rpm kernel-uek-devel-5.4.17-2136.307.3.4.el8uek.aarch64.rpm kernel-uek-doc-5.4.17-2136.307.3.4.el8uek.noarch.rpm

i386

Severity
Related CVEs: CVE-2022-1786 CVE-2022-21499

Related News